Verhinderd?

Indien u zich heeft aangemeld en onverhoopt toch verhinderd bent, wilt u dit tijdig (d.w.z. uiterlijk 48 uur voor aanvang van de lunchbijeenkomst) laten weten aan het secretariaat? Wij zijn anders genoodzaakt de lunchkosten aan u door te berekenen.

Aanmelden bijeenkomst en betaling

De bijdrage voor de lunchbijeenkomst is €19,50 per persoon. U kunt dit bedrag overmaken op NL75 ABNA 042 34 73 662 t.n.v. Vereniging Haags Verzekeringscentrum te Den Haag onder vermelding van de datum van de bijeenkomst.

Verhinderd?
Indien u zich heeft aangemeld en onverhoopt toch verhinderd bent, wilt u dit tijdig (d.w.z. uiterlijk 48 uur voor aanvang van de lunchbijeenkomst) laten weten aan het secretariaat? Wij zijn anders genoodzaakt de lunchkosten aan u door te berekenen.

Coronamaatregelen 
Het bestuur houdt momenteel de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus goed in de gaten en beslist over het wel of niet doorgaan van de bijeenkomsten. Hierbij worden de voorschriften van de RIVM als leidraad genomen en we hebben inmiddels een nieuwe locatie namelijk Taverne Meer en Bosch in Den Haag.

U ontvangt zoals gebruikelijk voor iedere bijeenkomst een uitnodiging. Mocht een bijeenkomst niet doorgaan, dan stellen wij u daarvan z.s.m. op de hoogte. Wij hopen dat u allen in goede gezondheid verkeert en zien uit naar het nieuwe seizoen.

Het bestuur van de Vereniging Haags Verzekeringscentrum

 

Aanmeldformulier bijeenkomst

Vul de namen in van de personen die bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.