Aanmelden bijeenkomst en betaling

De bijdrage voor de lunchbijeenkomst is €17,50 per persoon. U kunt dit bedrag overmaken op NL75 ABNA 042 34 73 662 t.n.v. Vereniging Haags Verzekeringscentrum te Den Haag onder vermelding van de datum van de bijeenkomst.

Aanmeldformulier bijeenkomst

Vul de namen in van de personen die bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.