Agenda

Regelmatig organiseren wij een lunchbijeenkomst in Taverne Meer en Bosch te De Haag, waarbij wij bijzondere gastsprekers uitnodigen om een actueel onderwerp te bespreken.
Iedere lezing wordt voorafgegaan door een uitgebreide netwerkborrel, waarbij collega's uit de verzekeringsbranche elkaar informeel kunnen ontmoeten.

Coronamaatregelen

Het bestuur houdt de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus goed in de gaten en beslist over het wel of niet doorgaan van de bijeenkomsten. Hierbij worden de voorschriften van de RIVM als leidraad genomen en hebben wij nauw contact met onze nieuwe locatie Taverne Meer en Bosch. U ontvangt zoals gebruikelijk voor iedere bijeenkomst een uitnodiging. Mocht een bijeenkomst niet doorgaan, dan stellen wij u daarvan z.s.m. op de hoogte. Wij hopen dat u allen in goede gezondheid verkeert en zien uit naar uw komst.

Het bestuur van de Vereniging Haags Verzekeringscentrum

‹ Vorige maand   Volgende maand ›

November 2021

Lunchbijeenkomst 17 november 2021

2021-11-17

 

Stichting Salvage is een onafhankelijke hulpverlener,

opgericht door de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. Sinds 1986 wordt

 hulp geboden aan gedupeerden, die schade hebben geleden aan hun pand,

ongeacht of men verzekerd of onverzekerd is. Stichting Salvage is er voor de eerste praktische

hulp direct na de schade, waarna de verzekeraar het schadeproces overneemt.

 

 

Het bestuur van de Vereniging Haags Verzekeringscentrum heeft het genoegen
 u uit te nodigen voor de lunchbijeenkomst op woensdag 17 november 2021
op onze nieuwe locatie “Taverne Meer & Bosch”,
Heliotrooplaan 5 te Den Haag met als gastspreker:

Bertran Hallink

Beleidsadviseur van Stichting Salvage

met als titel
’Directe hulp na schade’

Om 12u starten wij met het aperitief. Na de lunch zullen

wij het woord geven aan onze gastspreker, waarna de bijeenkomst stipt om 14u wordt afgesloten.