Aanmelden nieuw lid

Wilt u lid worden van onze vereniging? Vult u dan het onderstaande formulier in en klik op verzenden.

Contributie 2019-2020

Voor het verenigingsjaar 2019-2020 bedraagt de contributie:

  • €   50,-- voor bijzondere leden (artikel 4, lid 3 van de statuten)
  • €   90,-- voor een intermediair met minder dan 5 personen
  • € 140,-- voor een intermediair met meer dan/gelijk aan 5 personen
  • € 150,-- voor een intermediair met meer dan/gelijk aan 10 personen
  • € 150,-- voor verzekeringsmaatschappijen en verenigingen


Na uw aanmelding als nieuw lid ontvangt u een factuur voor de verschuldigde contributie.

Aanmelden nieuw lid

Bedrijf

Contactpersoon