Welkomswoord met gastspreker op de voorgrond

Chubb

De grootste schadeverzekeraar van de wereld!!

Stijn Réz tijdens zijn lezing over Chubb

Bedankje voor gastspreker