De Algemene Ledenvergadering 2019

De zaal met op voorgrond de voorzittershamer

Sharon van Herel tijdens haar inleiding

Dankwoord van de voorzitter

KARAF (traditioneel)