Helaas geen foto's van de netwerkborrel in de zon.

De fotograaf stond lekker te netwerken.

Lunch na netwerkborrel in de zon

Bedankje voor gastspreker Marcel van Dijk