Voorbespreken in de zon op het terras

Lunch

Gastspreker Michel Schaft tijdens zijn lezing

Nabeschouwen en bedankje voor de gastspreker