Lunchbijeenkomst 17 november 2021

2021-11-17

 

Stichting Salvage is een onafhankelijke hulpverlener,

opgericht door de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. Sinds 1986 wordt

 hulp geboden aan gedupeerden, die schade hebben geleden aan hun pand,

ongeacht of men verzekerd of onverzekerd is. Stichting Salvage is er voor de eerste praktische

hulp direct na de schade, waarna de verzekeraar het schadeproces overneemt.

 

 

Het bestuur van de Vereniging Haags Verzekeringscentrum heeft het genoegen
 u uit te nodigen voor de lunchbijeenkomst op woensdag 17 november 2021
op onze nieuwe locatie “Taverne Meer & Bosch”,
Heliotrooplaan 5 te Den Haag met als gastspreker:

Bertran Hallink

Beleidsadviseur van Stichting Salvage

met als titel
’Directe hulp na schade’

Om 12u starten wij met het aperitief. Na de lunch zullen

wij het woord geven aan onze gastspreker, waarna de bijeenkomst stipt om 14u wordt afgesloten.