Lunchbijeenkomst 20 februari 2019

2019-02-20

Wie als stratenmaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, doet er beter aan in zijn vrije tijd geen schoolpleinen te renoveren. Daar kwam een Amsterdamse stratenmaker op pijnlijke manier achter. Hij moet van het gerechtshof Amsterdam ruim een ton terugbetalen aan verzekeraar’, aldus de Telegraaf op 17 september 2018. De functionaris ‘Speciale Zaken’ die hierbij direct betrokken is geweest, hebben wij bereid gevonden bij ons over deze zaak te komen vertellen.
Mist u deze lezing niet!

Het bestuur van de Vereniging Haags Verzekeringscentrum heeft het genoegen u uit te nodigen voor de lunchbijeenkomst op woensdag 20 februari 2019 in “Auberge de Kieviet”, Stoeplaan 27 te Wassenaar met als gastspreker:

de medewerker Speciale Zaken 
(op verzoek is de naam weggelaten)

met als titel

Onderzoek fraudezaak door verzekeraars

Om 12.00 uur starten wij met een aperitief.
Na een korte lunch geven wij het woord aan
onze gastspreker, waarna de bijeenkomst stipt
om 14.00 uur wordt afgesloten.