Aanmelden seizoensafsluiting 2018/2019 Vereniging Haags Verzekerings Centrum

De bijdrage voor de seizoensafsluiting 2018/2019 is €49,50 per persoon. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening NL75ABNA 042.34.73.662 t.n.v. Vereniging Haags Verzekeringscentrum te Den Haag onder vermelding van seizoensafsluiting 2018/2019

Aanmeldformulier seizoensafsluiting 2018/2019

Vul de namen in van de personen die bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.