Aanmelden seizoensafsluiting 2021-2022 Vereniging Haags Verzekeringscentrum

De bijdrage voor de seizoensafsluiting 2021-2022 is €49,00 per persoon. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening NL75ABNA 042.34.73.662 t.n.v. Vereniging Haags Verzekeringscentrum te Den Haag onder vermelding van seizoensafsluiting 2021-2022

Aanmeldformulier seizoensafsluiting 2021-2022

Vul de namen in van de personen die bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.